Metso Automationi uutes hoonetes töötavad ERIKKILA tõsteseadmed

Metso tööstusventiilide Soome tootmine ja administratiivne pool kolisid 2011. aasta alguses Helsinkist Vantaasse. Kolimise tulemusel liikus Helsinkist Roihupeltost Vantaasse Hakkilasse ka üle 800 töötaja. Uute hoonete ehitamise otsus võeti vastu 2009. aasta sügisel keset finantskriisi. Ehitus läks käima 2010. aasta alguses ja ametlikult avati hooned 22. septembril 2011.

Metso Automation Oy tarnib ventiile üle maailma näiteks nafta-, gaasi-, töötleva tööstuse ja metsandusvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Tänu uutele hoonetele muutub tootmisprotsess tõhusamaks ning paranevad kvaliteedi ja tarne usaldusväärsuse edasiarendamist võimaldavad tingimused. Ka loob kolimine paremad võimalused tööohutusse ja tööheaollu investeerimiseks.

ERIKKILA ja Metso Automationi koostöö Hakkila tehases sai alguse 2011. aasta kevadel, kui kolimine algas. Sellele eelnes tarnijatevaheline konkurss, mille tulemusel valiti ERIKKALA uue tehase kergkraanasüsteemide tarnijaks. Suurem osa vanast tehasest pärinevaid seadmeid oli juba aegunud, seega oli Hakkilasse vaja palju uusi kraanasid. Lõpptulemusena hangiti Hakkila masinapargi täienduseks kokku 210 sild- ja noolkraanat. Ligikaudu 80% kõigist kraanadest tarnis ERIKKILA. ERIKKILA jaoks algas projekt veebruaris rohkem kui 30 kerge sildkraana paigaldamisega tarnekeskuse koostepunktidesse. Sellele järgnes sild- ja sammasnoolkraanade paigaldamine teistesse koostealadesse. Raskematele noolkraanadele tuli enne paigaldamist valada alused.

Projekt kestis kaheksa kuud. Kogu töö tuli sujuvalt koordineerida muude tehases toimuvate kolimis- ja paigaldustöödega. Kraanapaigaldustöös osalesid ka ERIKKILA Eesti tehasest tulnud tugimeeskonnad. Metso projekti puhul tuleb tänada ERIKKILA projektijuhti planeerimistöö ja ajakavast kinnipidamise eest.
Samuti ei tohiks eirata ERIKKILA professionaalset üldist projektijuhtimist. „Muu hulgas kraanade dokumentatsiooni hõlmanud ERIKKILA kraanaprojekti edukas lõpetamine näitas, et Metso Automation valis oma kergkraanade jaoks õige tarnija,” ütleb projektiarendusinsener Rauno Kuntsi.


ERIKKILA seadmete teine eriline eelis oli nende hõlbus kohandatavus tänu tugikonstruktsioonide puhul kasutatavatele ühenduslahendustele. Paljude töövõtjate töö koordineerimine kujutas endast tõsist proovikivi. Paigalduskohas töötasid samal ajal kaks masinate transpordiga tegelevat töövõtjat ning elektri-, kütte-, veevärgi- ja kliimavaldkonna, suruõhuseadmestiku ja kraanade tarnijad. Käimas oli ka põrandakatete tegemine, kuid kõik toimus täielikus kooskõlas. Kõige tipuks polnud ka tehase ehitustööd veel päris valmis, kui kolimine oli juba täies hoos. Teiste sõnadega, tehase piirkond nägi välja nagu kevadine sipelgapesa. On mõistetav, et kohati tuli ajakava kohandada, et see kõigile osalistele sobiks. „Kui arvestada tehase kolimise olemust, siis paigaldati seadmestik õigel ajal kas hästi või vähemalt rahuldavalt. 

Masinate kolimise tihe ajakava oli tõeline proovikivi, sest suruõhk ja energia toodi kergkraanade teraskonstruktsioonidesse ajal, mil saali sammaste vahekaugus oli 25 m,” ütles ehitusjuht Veli Rajala. Nüüd on tõsteseadmed juba mõnda aega töötanud täisvõimsusel. Mõlemal poolel on sellest ulatuslikust koostööprojektist head mälestused. Rauno Kuntsi võtab oma suhtumise ERIKKILAsse kokku ühe lausega: „Sobivalt suur ettevõte, mis tegutseb paindlikult.”
 


Kui soovite selle teema kohta lisateavet, võtke ühendust aadressil:
ERIKKILA OY
Mikko Erikkilä
mikko.erikkila@erikkila.com

Metso Automation
Veli Rajala
veli.rajala@metso.com

LÄHIM EDASIMÜÜJA

ERIKKILA tooted on laialdaselt esindatud professionaalsete edasimüüjate kaudu üle kogu Euroopa.

Edasimüüjad