Tõstemehhanismid

Kvaliteet ka tooteesindustes

ERIKKILA vahendab ka paljusid oma toodangut täiendavaid tõste- ja teisaldusseadmeid. Tooteesinduse toodete hulka kuuluvad muuhulgas vaakumtõstukid, tõstelavad, kettelektrikraanad ja tõstemehhanismid.


Vaakumtõstukid ja -haaratsid

Tõstelavad


Raadiojuhtimisseadmed

Vintsid, kraanad, tõsteseadmete varustus