LAATU

Vuodesta 1977 lähtien ERIKKILA on erikoistunut korkealaatuisten materiaalikäsittelyjärjestelmien suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin.  ERIKKILA:n toiminnan tukipisteet ovat sitoutuminen sopimuksen mukaisiin toimitusaikoihin sekä asiakaspalvelusuuntautuminen.

ERIKKILA on nostotekniikkaan erikoistunut yritys, jolla on monen vuoden kokemus alasta. Yritys on viime vuosina panostanut erityisen paljon suunnitteluun ja järjestelmien monipuolistamiseen. Kokemus monista vaativista sovelluksista on paras näyttö siitä, että tuotteet ovat korkealaatuisia ja yrityksellä on taito toteuttaa myös asiakaskohtaisia ratkaisuja.

ERIKKILA käyttää tuotannossaan vain ensiluokkaisia raaka-aineita, sekä noudattaa valmistuksessa ja suunnittelussa ISO 9000- laatustandardia, EU:n turvallisuus- ja laatudirektiivejä sekä CE- määräyksiä.

ERIKKILA OY:lle on myönnetty laatujohtamis-järjestelmän sertifikaatti ISO 9001:2008 (Akkreditoitu yksikkö: DNV Certification OY/AB). 

ERIKKILA:lle myönnetty sertifikaatti kattaa seuraavat toiminnot/palvelut:

  • Teollisuusnostureiden suunnittelu ja valmistus
  • Nosto- ja siirtolaitteiden kauppa

ISO 9001:2008 myöntäminen tarkoittaa sitä, että ERIKKILA OY:n prosessit vastaavat vakiintuneita standardeja ja niitä kehitetään jatkuvasti. Yhteistyö asiakkaan kanssa syntyy luottamuksesta ja laadukkaasta toiminnasta.

LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI

Erikkilan tuotteet ovat laajasti edustettuina ammattimaisten jälleenmyyjien kautta ympäri Euroopan.

Jälleenmyyjät