Tarkastukset – turvallisuuden perusta


Käyttöönotto

Kaikille nostureille tehdään käyttöönottotarkastus ennen ensimmäistä käyttöä sekä turvallisuuden kannalta merkittävien muutosten, uudelleensijoittamisen tai -asennuksen jälkeen.

ERIKKILAn asiantuntijat ovat alansa kokeneita ammattilaisia, joilla on tarkastuksiin vaadittava pätevyys ja luvat.

Vuositarkastus

Nostureiden kunnosta ja turvallisuudesta on huolehdittava säännöllisesti. Määräaikaistarkastuksessa kiinnitetään huomiota, ettei laitteen tai materiaalien ikääntymisestä, väsymisestä, kulumisesta, korroosiosta tai vaurioitumisesta aiheudu vaaraa. Tarvittaessa käytetään ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä.

Tarkastamme ja huollamme myös nostoapuvälineet, kuten nostoliinat, ketjuyhdistelmät ja tarttujat.

10-vuotistarkastus

Perusteellisessa tarkastuksessa puretaan turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei muuten ole luotettavasti mahdollista. Tarkastuksessa käytetään ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä.


Ota yhteyttä!

ERIKKILA Huolto
(09) 221 90 545
service(at)erikkila.com


Huoltopäällikkö

Petri Nykänen
Suora (09) 221 90 562
GSM  0400 379 679
petri.nykanen(at)erikkila.com    


LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI

Erikkilan tuotteet ovat laajasti edustettuina ammattimaisten jälleenmyyjien kautta ympäri Euroopan.

Jälleenmyyjät