Julkitilaratkaisujen edelläkävijä ERIKKILAn asiakkaana

Martelan Nummelan tehdas haastoi ERIKKILAn osaamisen ja palvelualttiuden pyytämällä tarjouksen tuotantolinjan loppupään nostimesta. ERIKKILA voitti tarjouskilvan, ja niin alkoi kehitystyö kohti toimivaa nostolaitetta hankalasti käsiteltäville kappaleille.

Martela on yli 65-vuotias perheyritys, jolla on tuotantoa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Martela suunnittelee ja toteuttaa työtilojen sekä julkisten tilojen sisustusratkaisuja. Yritys tarjoaa lisäksi sisustusratkaisujen ylläpitoa ja muutoksia tukevia palveluja. Suomessa Martelan tarjoamat palvelut kattavat tarvittaessa koko toimitilan muutoksen  suunnittelusta muuttoon ja ylläpitoon saakka. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa kolmen suurimman joukossa. Yritysmuuttopalveluiden osalta Martela on tällä hetkellä kyseisellä alalla Suomen toiseksi suurin.

Martela tilasi ensimmäiset ERIKKILA-laitteensa jo parikymmentä vuotta sitten. Viimeisin laitetoimitus oli imukuppinostin pakattujen pöytälevyjen siirtelyä varten. Kyseiseen tehtävään vaadittiin laitetta, joka olisi käyttäjäystävällinen, ergonominen ja älykäs. Tässä tapauksessa älykkyys liittyy ennalta-arvaamattomasti vaihteleviin kappaleiden muotoihin ja painoihin. Nostolaitteen täytyy siis kyetä nostamaan erimuotoisia, pakattuja kappaleita sekä tunnistaa jokaisen noston paino erikseen. Tällaisen nostimen kehittäminen vaati runsaasti innovatiivisuutta ja asiaan paneutumista. Itse laitteen kehittämisen lisäksi oman haasteensa projektiin toi nostolaitteen asentaminen jatkuvasti toiminnassa olevaan ympäristöön niin, ettei tehtaan tuotanto häiriintynyt. Suunnittelussa ja asennuksessa täytyi sopeutua tehtaan olemassa oleviin rakenteisiin. Martelan ja ERIKKILAn yhteistyö nostimen parissa on sujunut hyvin, ja laite on saatu hiottua täyttämään tehtävänsä. Tehtaalla valmistuu noin 30 000 tuotetta kuukausittain, joten  nostolaite on jatkuvassa käytössä. Jori Silfverberg tahtoo erityisesti kiittää ERIKKILAa projektin onnistuneesta hoitamisesta sekä uupumattomasta teknisten ratkaisujen hakemisesta. Yhteisprojekti ei olisi onnistunut ilman oikeaa ilmapiiriä, jossa asioista puhuttiin suoraan ja jonka ansiosta syntyi toimivia ratkaisuja.

Martelalla on Suomessa yhteensä 400 työntekijää, joista 200 työskentelee Nummelassa. Tehdaspäällikkö Jori Silfverberg painottaa Martelan olevan ennen kaikkea palveluyritys, joka toimii aina ja ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden pohjalta tarjoten kokonaisratkaisuja. Tuotteet ovat ryhmiteltävissä asiakasryhmien mukaan hoiva-alan, koulujen, hotellien ja toimistoympäristöjen tuotteisiin. 

LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI

Erikkilan tuotteet ovat laajasti edustettuina ammattimaisten jälleenmyyjien kautta ympäri Euroopan.

Jälleenmyyjät