Metso Automationin uudet tilat toimivat ERIKKILAn nostolaitteilla

Metson teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto- sekä hallintotoiminnot siirtyivät Helsingistä Vantaalle vuoden 2011 alussa. Uusien toimitilojen myötä yhteensä yli 800 työntekijää siirtyi Helsingin Roihupellosta Vantaan Hakkilaan. Päätös uusien tilojen toteuttamisesta tehtiin syksyllä 2009 finanssikriisin keskellä. Rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2010 alussa, ja avajaisia vietettiin 22.9.2011.

Metso Automation Oy toimittaa venttiileitä maailmanlaajuisesti muun muassa öljy-, kaasu- ja prosessiteollisuuden yhtiöille sekä metsäteollisuusyhtiöille. Uusien tilojen myötä tuotantoprosessi tehostuu sekä edellytykset laadun ja toimituskyvyn edelleenkehittämiselle paranevat. Muutto tarjoaa myös entistä paremmat mahdollisuudet panostaa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin.

ERIKKILAn yhteistyö Metso Automationin kanssa Hakkilan tehtaalla alkoi keväällä 2011  tehdasmuuton alkaessa. Takana oli eri toimijoiden kilpailuttaminen, joka johti ERIKKILAn valintaan uuden tehtaan kevytnostolaitetoimittajaksi. Suurin osa vanhan tehtaan laitteista oli jo käytössä vanhentuneita, joten Hakkilaan tarvittiin suuri määrä uusia nostimia. Hakkilan laitevahvuudeksi tuli lopulta yhteensä noin 210 kappaletta silta- ja puomityyppisiä kevytnostimia. Noin 80 % kaikista nostolaitteista on ERIKKILAlta.

Projekti käynnistyi ERIKKILAn osalta helmikuussa toimituskeskuksen kokoonpanopaikkojen reilun 30 kevytsillan asennuksella. Perässä seurasivat myöhemmin muiden kokoonpanoalueiden silta- ja pylväskääntönosturit. Raskaimpia kääntöpuominostureita varten täytyi valaa perustukset ennen laitteen asennuksen aloittamista. Projekti kesti kahdeksan kuukautta. Kaikki työskentely täytyi sovittaa saumattomasti tehtaassa tapahtuvaan muuhun muutto- ja asennustoimintaan. Nosturiasennuksissa oli mukana tukijoukkoja myös ERIKKILAn Viron tehtaalta. Metsolla kiiteltiin erityisesti ERIKKILAn projektipäällikköä suunnitteluprosessista sekä aikataulutusten pitävyydestä. Myöskään ERIKKILAn asiantunteva kokonaisuuden hallinta ei jäänyt huomaamatta. ”ERIKKILAn Metson nosturiprojektin loppuunvieminen, mukaan lukien nosturidokumentaatio, osoitti sen että Metso Automation oli valinnut oikean toimittajan kevytnostureille” toteaa tuotannonkehitysinsinööri Rauno Kuntsi. Lisäksi ERIKKILAn laitteiden erityiseksi eduksi osoittautui nostolaitteiden helppo muokattavuus, joka on tukirakenteiden liitosratkaisun ansiota.

Useista eri urakoitsijoista koostuvan työväen toiminnan koordinointi oli erittäin haasteellista. Työmaalla oli samanaikaisesti kaksi koneidensiirto-urakoitsijaa, sähkö-, IV, paineilma- ja nostinturakoitsijat. Vielä samanaikaisesti tehtiin lattianpinnoituksia sulassa sovussa. Kaiken tämän lisäksi itse tehdasrakennus ei ollut vielä täysin valmis muuton ollessa jo täydellä teholla käynnissä. Toisin sanoin, tehdasalueella kävi kuhina kuin muurahaiskeossa keväällä. On ymmärrettävää, että paikoin aikatauluja jouduttiin hiomaan kaikkia osapuolia tyydyttäviksi. ”Tehdasmuuton luonteen huomioonottaen laitteet saatiin hyvin tai tyydyttävästi aikataulussaan paikoilleen. Haastetta toi tiukka koneiden siirtoaikataulu, koska paineilma ja energia tuotiin kevytnostureiden teräsrakenteissa hallin pylväsvälin ollessa 25 m” kertoo kiinteistöpäällikkö Veli Rajala.

Nyt nostolaitteisto on ollut jo jonkin aikaa täydellä teholla käytössä. Massiivista yhteistyöprojektia muistellaan molemmin puolin hyvällä. Rauno Kuntsi tiivistää  mielikuvansa ERIKKILAsta lauseeseen: ”Sopivan kokoinen yritys joka toimii joustavasti”.
 

Lisätietoja asiaan liittyen saa tarvittaessa

Veli Rajala (veli.rajala@metso.com)

Rauno Kuntsi (rauno.kuntsi@metso.com)

Toimitusjohtaja

Mikko Erikkilä
Suora 09-221 90 533
GSM 040 538 1797
mikko.erikkila(at)erikkila.com

LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI

Erikkilan tuotteet ovat laajasti edustettuina ammattimaisten jälleenmyyjien kautta ympäri Euroopan.

Jälleenmyyjät