Dokumenterad erfarenhet av att kombinera aluminiumtraverser och stålspår för att:

  • Minska antalet upphängningar
  • Spara in på monteringsarbete
  • Minska behovet av stödkonstruktioner
  • Minimera förflyttning av dödvikt

DEN BÄSTA KOMBINATION SOM FINNS!

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE

ERIKKILAs produkter saluförs av ett stort antal kompetenta återförsäljare runt om i Europa.

Återförsäljare