HISTORIK

1912

Erikkilä Nostotekniikkaa Oy har sina rötter i Viborg, där Toivo Erikkilä, farfar till den nuvarande verkställande direktören Juha Erikkilä, grundade firman "Toiminimi Toivo Erikkilä”.

1912-1933

Erikkilä var en export- och importagentur med verksamhetsställen först i Viborg, sedan i Brahestad och snart i Hamburg i Tyskland. Företaget representerade tillverkare av ost och metallprodukter, tjär-, päls och läderproducenter samt sågar/fabriker.

1933 – 1976

År 1933 flyttade företaget till Helsingfors och sortimentet av importagenturprodukter breddades till att förutom de tidigare exportprodukterna även omfatta råvaror (bly, koppar, smörjoljor), lyftanordningar, cyklar, armbandsur och jaktvapen.

1976

På initiativ av Juha Erikkilä koncentrerade sig företaget på marknadsföring av lyftanordningar.

1977 – 1988

Tack vare den finska företagarandan och tekniska innovationsrikedomen utvecklades företaget och utarbetade nya innovationer. Produktinnovationen PROSYSTEM® lättlastsystem är ett bevis på detta. Systemet används för att öka produktionens effektivitet inom bl.a. bil-, metall-, pappers-, däck-, träförädlings-, elektronik-, gas- och livsmedelsindustrin. Företaget skötte planering, försäljning och montering av kransystemet. Produktionen sköttes av underleverantörer.

1978

Företaget utvecklade som första producent i världen en upphöjd traverskonstruktion för lättlastsystem.

1987

Företagets officiella namn ändrades till "Erikkilä Nostotekniikkaa Oy".

1988

Företaget inledde sin egen produktion i och med att PROSYSTEM®-systemet började tillverkas i ERIKKALAs fabrik i Köklax i Esbo (Finland).

1989

Produktinnovationen ROBSYSTEM® (robotkranar) utvecklades och patenterades. Samma år började företaget som första tillverkare av lättlyftare använda pulverlackering vid målning av profilerna.

1991

Företaget blev den första västerländska krantillverkaren med dotterbolag i Estland då OÜ Eesti Kraanavabrik grundades i Tallinn.

1994

Företagets kraftiga tillväxt i Finland krävde större och modernare utrymmen och som en följd av detta flyttade både fabriken och kontoret från Köklax till nya utrymmen i Masaby i Kyrkslätt, ca 30 km väster om Helsingfors.

1995

Företaget patenterade den ergonomiska lyftutrustningen ERGOLATOR®.

1996

Företaget patenterade PROSYSTEM®-löpvagnen med integrerad gummibuffert.

1999

Den nya generationens fältbusstyrda Robotkranar planerades och levererades innehållande en komplett databas med information om kundens produkter.

2002

ERGOLATOR® Ergonomic Lifting Device was industrially designed and launched in the Hannover Messe in Germany in April 2002. The design was protected.

2003

ERIKKILA lanserade som första finländska krantillverkare ett lättlastsystem i aluminium.

2004

ERIKKILA lanserade den nya generationens PROSYSTEM®-lättlastsystem. Dessutom utvecklades och patenterades en överbelastningsdetektor för lättlastsystemet som gjorde PROSYSTEM®-systemet till det säkraste lättlastsystemet i världen.

Förutom detta började företaget som första krantillverkaren i världen använda vakuumförpackade komponenter.

2005

Erikkilä Nostotekniikkaa Oy beviljades ISO 9001:2001-kvalitetscertifikatet och det tyska DIN 18800-svetscertifikatet.

Företaget är aktiv medlem i FEM (Federation of European Material handling Manufacturers)-föreningen och deltar inom ramen för denna i standardiseringsarbetet inom branschen. Bland annat deltar man i utvecklandet av den första europeiska standarden för lättlyftare (Light Crane Standard). ERIKKILAs verkställande direktör Juha Erikkilä utnämndes till ordförande för standardiseringsgruppen.

2006

ERIKKILAs verkställande direktör Juha Erikkilä valdes till en av världens femtio mest inflytelserika personer inom kran- och lyftanordningsbranschen (The international factory crane magazine HOIST http://www.hoistmagazine.com/story.asp?storyCode=2035097 ).

ERIKKILA fattade ett strategiskt beslut att koncentrera tillverkningen av sina profilprodukter till Finland och att koncentrera tillverkningen av stora traverskranar och I-balksvängkranar till det estniska dotterbolaget OÜ Eesti Kraanavabrik. ERIKKILA utvidgade sina produktionsfaciliteter i Masaby i Kyrkslätt med 570 m2. Produktionsfaciliteterna i Masaby omfattar nu totalt 2130 m2.

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE

ERIKKILAs produkter saluförs av ett stort antal kompetenta återförsäljare runt om i Europa.

Återförsäljare