KVALITET

Sedan år 1977 har ERIKKILA specialiserat sig på att planera, tillverka och marknadsföra högklassiga materialhanteringssystem. Till ERIKKILAs grundprinciper hör att alltid hålla de avtalade leveranstiderna samt att erbjuda god kundservice.

ERIKKILA är ett företag som specialiserat sig på lyftteknik och som har mångårig erfarenhet av branschen. Företaget har de senaste åren framför allt koncentrerat sig på planering och på att göra systemen ännu mångsidigare. Erfarenhet av många krävande tillämningar är det bästa beviset på att produkterna är högklassiga och att företaget har nödvändig expertis för att förverkliga även individuella speciallösningar.

ERIKKILA använder endast förstklassiga råvaror i sin produktion. Både tillverkningen och produktutvecklingen följer ISO 9000 -kvalitetsstandarden, EU:s säkerhets- och kvalitetsdirektiv samt CE-bestämmelserna. 

Den 22 november 2005 beviljades Erikkilä Nostotekniikkaa Oy ISO 9001:2000-certifikatet för sin ledningssystemskvalitet (Ackrediterad enhet: DNV Certification OY/AB). Certifikatet har skapats av International Organization for Standardization (ISO) och det används över hela världen med målsättningen att förbättra kvaliteten på varor och tjänster.

Det certifikat som beviljats Erikkilä Nostotekniikkaa Oy omfattar följande funktioner/tjänster:

  • Planering och tillverkning av industrikranar
  • Handel med lyftanordningar och transportörer

Att Erikkilä Nostotekniikkaa Oy beviljats ISO 9001:2000-certifikatet innebär att företagets processer motsvarar de allmänna standarderna och att de ständigt förbättras. Samarbetet med kunderna bygger på förtroende och kvalitativ verksamhet.

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE

ERIKKILAs produkter saluförs av ett stort antal kompetenta återförsäljare runt om i Europa.

Återförsäljare