CORELATOR® HYLSHANTERING

Den här INTEGRATOR®-roboten har döpts till CORELATOR® på grund av dess funktion. CORELATOR® används av hylstillverkare i torkningsprocessen, för att automatiskt fylla torkningslårarna. Temperaturen kan stiga upp till 50 °C. När hylsorna har torkat för roboten dem till packningsmaskinen. Griparen gör det möjligt att hantera flera hylsor med samma diameter (90 - 240 mm eller 180 - 320) på en gång. Torkrummet är obemannat och övervakas med videokameror 24 timmar i dygnet.

CORELATOR® -roboten lämpar sig också för användning i pappersfabriker som automatiska inmatningsenheter för hylssågar. I dessa fall lyfts en hylsa i gången i en transporthäck upp på sågen enligt såganvändarens instruktioner. Roboten gör det möjligt att hålla sågen igång oavbrutet och sparar in en persons arbetsinsats per arbetsskift.

Tekniska data
Last 800 kg
Längd 45 m
Bredd 5 m
Lyfthöjd 3,3 m
Rotations tid /robot 90 s
Körhastighet 1,33 m/s
Lyfthastighet 0,4 m/s

Kontakta oss!

ERIKKILA försäljning
+358 9 221 90 530
sales@erikkila.com