STOLATOR® Robotkran för tillfällig lagring

Två olika typer av mejerilådor som kunderna använder lagras på fri golvyta. Lagret fungerar som en mellanstation för de lådor som kunderna returnerar fram till dess att de behövs i produktionen. PALETOR®-roboten hämtar lådorna från transportören och placerar dem på golvet i exakta rader. På basen av den information som kommer från produktionen för roboten lådstaplar till transportören som via en tvättmaskin för dem till produktionen. Den här roboten löste lagringsproblemet och frigjorde fem personer för mer krävande uppgifter.

Tekniska data
Last 50 kg
Längd 6 m
Bredd 6 m
Lyfthöjd 1 m
Rotations tid /robot 50 s
Körhastighet 1 m/s
Lyfthastighet 0,33 m/s

Kontakta oss!

ERIKKILA försäljning
+358 9 221 90 530
sales@erikkila.com