Lyftbord

Lyftborden förbättrar ergonomin, trivseln, flexibiliteten och produktiviteten. Till ERIKKILAs sortiment av lyftbord hör:

  • enkel- och dubbelsaxbord
  • lyftbord med två saxar bredvid varandra för lyftning av längre stycken
  • lågbyggda lyftbord

Kontakta oss!

ERIKKILA försäljning
+358 9 221 90 530
sales@erikkila.com