Radiostyrning

Alla PROSYSTEM® och ERIKKILA®-kranarna kan också fås utrustade med radiostyrning. Radiostyrning lämpar sig speciellt väl för krävande användningsområden genom att öka produktiviteten och användarsäkerheten. 

De mekaniska och elektroniska komponenterna till de radiostyrningsanordningar som ERIKKILA marknadsför har planerats, tillverkats och testats för att hålla även för mycket krävande förhållanden. De håller att utsättas för stötar och vibrationer, aggressiva kemikalier (olja, målarfärg o.s.v.), elektromagnetiska störningar och de är skyddade mot damm och vatten (IP65).

Kontakta oss!

ERIKKILA försäljning
+358 9 221 90 530
sales@erikkila.com