Avancerad utrustning

För PROSYSTEM® Lättlastsystem finns avancerad standardutrustning för att handskas med även de mest krävande lyftrelaterade problem.


Växel


Växlar kan användas med PROSYSTEM® telferbanor av profiltyp 200 för att koppla samman två system med varandra. Växlarna kan användas för laster på upp till 1250 kg. I sitt standardutförande är växeln handdriven men den kan även fås som eldriven eller med pneumatisk styrning. Vi rekommenderar att ett system som innehåller en växel utrustas med strömskenor och eldriven utrustning. Växeln hängs upp i takkonstruktionen med standardupphängningar. Växeln levereras färdigt fabriksmonterad.


Vändkors


Vändkors kan användas med PROSYSTEM® telferbanor av profiltyp 200 för att koppla samman flera system med varandra. Vändkors kan användas för laster på upp till 1250 kg. I sitt standardutförande drivs vändkorsen med pneumatisk styrning, men de kan även fås eldrivna. Vi rekommenderar att ett system som innehåller ett vändkors utrustas med strömskenor och elmatning. Vändkorset hängs upp i takkonstruktionen med standardupphängningar. Vändkors levereras färdigt fabriksmonterade.


Teleskopkran


En teleskopkran kan användas för att utvidga belastningsområdet för PROSYSTEM® Enbalks traverskran för profil 200 till laster på upp till 250 kg. Den maximala räckvidden från bryggans ände är 1000 mm.


Banavdelare

Banavdelare möjliggör att lasten rör sig från ett PROSYSTEM® traverskransystem till en telferbana. Löpvagnen får passera banavdelare endast då låset är sammankopplat. Banavdelaren är eldrivet och har automatisk positionering. Vi rekommenderar att ett system som innehåller en banavdelare utrustas med strömskenor och eldriven utrustning.


Sänkstation

En sänkstation kan användas antingen för produktmontering eller för att mata produkter in i eller ut ur ett PROSYSTEM® system. Den maximala belastningen för en sänkstation är 1250 kg. Sänkstationer finns att få i olika längd och med olika lyfthöjd enligt kundens behov.

Kontakta oss!

ERIKKILA försäljning
+358 9 221 90 530
sales@erikkila.com