SERVICE

Service- och monteringsverksamheten är en viktig del av vår helhetsservice, antingen det gäller våra egna produkter eller våra agenturprodukter i Finland, Sverige, Ryssland eller Baltikum. Förutom service- och monteringsverksamheten omfattar vårt tjänsteutbud även årliga krankontroller.

För serviceavtalskunder utför vi underhållsservice även på andra tillverkares lyftanordningar.

Den för ERIKKILA karakteristiska yrkesskickligheten, vår långa erfarenhet, pålitlighet och snabbhet är självklara även inom service- och monteringsverksamheten.

På andra håll i Europa sköter våra kompetenta återförsäljare om service- och monteringsverksamheten för våra produkter.


Kontakta oss!

ERIKKILA Service
+358 (0)9 221 90 545
service(at)erikkila.com


HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE

ERIKKILAs produkter saluförs av ett stort antal kompetenta återförsäljare runt om i Europa.

Återförsäljare